Dolf Oosterhoff Productions B.V.,

gevestigd te Rotterdam aan de Bovendijk 132.

 

De inhoud van deze website beoogt uitsluitend informatie van algemene aard te verschaffen. Dolf Oosterhoff Productions B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de op de website verschafte informatie. De inhoud van de website is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen. Dolf Oosterhoff Productions B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.